Byl jeden poutník a ten na své cestě potkal skupinu dělníků, kteří opracovávali kameny.

Zeptal se prvního muže:„Copak to děláš?“

Dělník odpověděl: „Nevidíš? Roztloukám kámen!“

Poutník se zeptal druhého muže: „Copak to děláš?“

Ten odvětil: „Vydělávám si na živobytí.“

Zeptal se třetího muže: „Copak to děláš?“

„Já stavím katedrálu.“